Artikel in themanummer ‘OmHeino’ – kwartaalblad Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’.

In de periode januari – oktober 1942 is een aantal joodse mannen gehuisvest in rijkswerkkamp Schaarshoek. Ze werden aan het werk gezet in de bossen en bij boeren in de omgeving en verrichtten voornamelijk ontginningswerkzaamheden.

Tot voor kort was er maar weinig bekend over deze Joden, hoe ze heetten en waar ze vandaan kwamen.

Berrie van Essen, redacteur van ‘OmHeino’ (kwartaalblad van heemkundevereniging ‘Omheining’), heeft zich op deze materie gestort en aanknopingspunten gezocht. Zijn zoektocht heeft geresulteerd in een groot aantal namen van en verhalen over joodse mannen die een korte periode in Kamp Schaarshoek woonden en werkten. Ook heeft hij foto’s en brieven verzameld. Deze zijn toegevoegd aan een inmiddels lijvig dossier.

‘Joodse dwangarbeiders in werkkamp Schaarshoek’ is de titel van een artikel dat Berrie van Essen schreef naar aanleiding van zijn onderzoek over de hier ondergebrachte joodse mannen.

Zijn artikel is te vinden In het themanummer van ‘OmHeino’ dat medio maart verschijnt.